ششمین جشنواره عکس نورنگار، برگزیدگان بخش جنبی زندگی روستایی