پنجمین جشنواره عکس نورنگار، برگزیدگان بخش جنبی انسان در طبیعت