Aberration – انحراف لنز

لنزها بطور عمومی دارای چندین مدل انحراف یا Aberration هستند. این انحراف ها بدلیل کیفیت ساخت لنزها حاصل شده و بالطبع در لنزهای گرانقیمت کمتر دیده می شوند. مشهودترین این انحراف ها انحراف رنگی یا Color Aberration هست و بصورت هاله های رنگی ارغوانی یا آبی در اطراف لبه های سوژه با کنتراست بالا دیده می شود.

Glossary-Aberrانواع دیگری از انحراف های لنزی نیز وجود دارند که به نام اعوجاج اپتیکی شناخته می شوند :

Glossary-Aberrامروزه می توانید انواع انحراف و اعوجاج را هم درون دوربین کاهش داده و هم پس از عکسبرداری در نرم افزار برطرف نمایید.

فروشگاه بهار، روز دوشنبه مورخ 1401/12/29 از ساعت 10 تا 17 باز است.

تلفن: 02177617170

دلیل باز پرداخت