مجله نورنگار جدیدترین اخبار دنیای عکاسی
راهنمای خرید / عمومی ویدئو / پادکست آکادمی / آموزش اخبار چاپ / تعمیر
مقالات
دسته بندی ها
برچسب ها
دسته بندی ها
فروشگاه اینترنتی نورنگار
آکادمیاخبارتاریخ شفاهی عکاسان ایرانتعمیرچاپراهنمای خرید / عمومیویدئو/پادکست

بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ های دی جی آی و ژیون تک

گیمبال را می توان یکی از ترندهای جدید در بین تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری دانست. در مقالات قبلی در مورد اینکه گیمبال چیست و چگونه کار می کند صحبت کرده ایم در این مطلب لیست دوربین های سازگار با هر گیمبال آورده شده است. برای آنکه بدانید هر گیمبال با چه دوربین هایی سازگار است لازم است در لیست زیر مدل گیمبال مورد نظرتان را جستجو کنید.

مجموع بازدید : 1714 زمان مطالعه : 5
بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ های دی جی آی و ژیون تک

بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ های شرکت های دی جی آی و ژیون تک را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ شرکت دی جی آی DJI

DJI RS 2

کانن

 • 5D MK III
 • 5D MK IV
 • 6D MK II
 • EOS 250D
 • EOS 5DS R
 • EOS 6D
 • EOS 70D
 • EOS 750D
 • EOS 77D
 • EOS 7D MK II
 • EOS 800D
 • EOS 80D
 • EOS 90D
 • EOS M50
 • EOS M50 II
 • EOS M6 Mark II
 • EOS R
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS RP
 • EOS-1D X
 • EOS-1D X Mark II
 • EOS-1D X Mark III
 • G7 X Mark III

نیکون

 • D5
 • D500
 • D6
 • D780
 • D850
 • Z5
 • Z50
 • Z6
 • Z6 II
 • Z7
 • Z7 II

سونی

 • A1
 • A6100
 • A6300
 • A6400
 • A6500
 • A6600
 • A7C
 • A7M2
 • A7M3
 • A7R2
 • A7R3
 • A7R4
 • A7S
 • A7S2
 • A7S3
 • A9
 • A9 II
 • FDR-AX100E
 • FX3
 • PXW-Z90V
 • ZV-1

فوجی

 • X-E3
 • X-H1
 • X-S10
 • X-T2
 • X-T20
 • X-T3
 • X-T30
 • X-T4

پاناسونیک

 • BGH1
 • G9
 • G95
 • GH3
 • GH4
 • GH5
 • GH5S
 • S1
 • S1H
 • S1R
 • S5

بلک مجیک

 • BMPCC 4k
 • BMPCC 6K
 • BMPCC 6K Pro

DJI RSC 2

کانن

 • 5D MK III
 • 5D MK IV
 • 6D MK II
 • EOS 250D
 • EOS 5DS R
 • EOS 6D
 • EOS 70D
 • EOS 750D
 • EOS 77D
 • EOS 7D MK II
 • EOS 800D
 • EOS 80D
 • EOS 90D
 • EOS M50
 • EOS M50 II
 • EOS M6 Mark II
 • EOS R
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS RP
 • G7 X Mark III

نیکون

 • D500
 • D780
 • D850
 • Z5
 • Z50
 • Z6
 • Z6 II
 • Z7
 • Z7 II

سونی

 • A1
 • A6100
 • A6300
 • A6400
 • A6500
 • A6600
 • A7C
 • A7M2
 • A7M3
 • A7R2
 • A7R3
 • A7R4
 • A7S
 • A7S2
 • A7S3
 • A9
 • A9 II
 • FX3
 • ZV-1

فوجی

 • X-E3
 • X-H1X-S10
 • X-T2
 • X-T20
 • X-T3
 • X-T30
 • X-T4

پاناسونیک

 • BGH1
 • G9
 • G95
 • GH3
 • GH4
 • GH5
 • GH5S
 • S1
 • S1H
 • S1R
 • S5

بلک مجیک

 • BMPCC 4k
 • BMPCC 6K
 • BMPCC 6K Pro

Ronin-S

کانن

 • 5D MK III
 • 5D MK IV
 • 6D MK II
 • EOS 200D
 • EOS 250D
 • EOS 5DS R
 • EOS 6D
 • EOS 70D
 • EOS 750D
 • EOS 77D
 • EOS 800D
 • EOS 80D
 • EOS 90D
 • EOS M50
 • EOS M50 II
 • EOS M6 Mark II
 • EOS R
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS RP
 • EOS-1D X Mark II
 • EOS-1D X Mark III

نیکون

 • D5
 • D500
 • D7100
 • D750
 • D780
 • D810
 • D850
 • Z5
 • Z50
 • Z6
 • Z6 II
 • Z7
 • Z7 II

سونی

 • A6000
 • A6100
 • A6300
 • A6400
 • A6500
 • A6600
 • A7C
 • A7M2
 • A7M3
 • A7R2
 • A7R3
 • A7R4
 • A7S
 • A7S2
 • A7S3
 • A9

فوجی

 • X-T2
 • X-T3
 • X-T4

پاناسونیک

 • G9
 • G95
 • GH3
 • GH4
 • GH5
 • GH5S
 • S1
 • S1H
 • S5

بلک مجیک

 • BMPCC 4k

Ronin-SC

کانن

 • EOS 250D
 • EOS 5DS R
 • EOS 90D
 • EOS M50
 • EOS M50 II
 • EOS M6 Mark II
 • EOS R
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS RP
 • G7 X Mark III

نیکون

 • D500
 • D780
 • D810
 • Z5
 • Z50
 • Z6
 • Z6 II
 • Z7
 • Z7 II

سونی

 • A6000
 • A6100
 • A6300
 • A6400
 • A6500
 • A6600
 • A7
 • A7C
 • A7M2
 • A7M3
 • A7R2
 • A7R3
 • A7R4
 • A7S
 • A7S2
 • A7S3
 • A9
 • Rx10 III
 • Rx10 IV
 • RX100 V
 • Rx100 VI
 • Rx100 VII

فوجی

 • X-E3
 • X-H1
 • X-T2
 • X-T20
 • X-T3
 • X-T30
 • X-T4
 • X100V

پاناسونیک

 • G9
 • G95
 • GH3
 • GH4
 • GH5
 • GH5S
 • S5

بلک مجیک

 • BMPCC 6K

بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ شرکت ژیون تک Zhiyun-Tech

WEEBILL 2

کانن

 • 5DS
 • 5DS R
 • 5D Mark Ⅳ
 • 5D Mark Ⅲ
 • 6D Mark Ⅱ
 • 6D
 • 90D
 • 80D
 • EOS R
 • EOS RP
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS M50
 • EOS M6 Mark Ⅱ

نیکون

 • D850
 • D780
 • Z50
 • Z5
 • Z6
 • Z6 Ⅱ
 • Z7
 • Z7 Ⅱ

سونی

 • α9
 • α9 Ⅱ
 • α7M2
 • α7R2
 • α7S2
 • α7M3
 • α7R3
 • α7S3
 • α7R4
 • α7C
 • α6600
 • α6500
 • α6400
 • α6300
 • α6100
 • ILME-FX3

بلک مجیک

 • BMPCC 4K
 • BMPCC 6K

بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ در برند پاناسونیک

 • G9
 • GH5s
 • GH5
 • DC-BGH1
 • S1
 • S5
 • S1H

فوجی

 • X-H1
 • X-T2
 • X-T3
 • X-T4
 • X-T30

CRANE 2S

کانن

 • 1D X Mark Ⅲ
 • 1D X Mark Ⅱ
 • 5DS
 • 5DS R
 • 5D Mark Ⅳ
 • 5D Mark Ⅲ
 • 6D Mark Ⅱ
 • 6D
 • 90D
 • 80D
 • EOS R
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS RP
 • EOS M6 Mark Ⅱ

نیکون

 • D6
 • D850
 • D750
 • D610
 • D7500
 • Z5
 • Z6
 • Z6 ⅡZ7
 • Z7 II

سونی

 • α9
 • α9 Ⅱ
 • α7R4
 • α7R3
 • α7M3
 • α7S3
 • α7R2
 • α7M2
 • α7S2
 • α7C
 • α6600
 • α6500
 • α6400
 • α6300
 • α6100
 • α6000

بلک مجیک

 • BMPCC 4K
 • BMPCC 6K

پاناسونیک

 • GH5s
 • GH5
 • G9
 • DC-BGH1
 • S1H
 • S1
 • S5

فوجی

 • X-H1
 • X-T4
 • X-T3
 • X-T2

CRANE 3S

کانن

 • 1D X Mark Ⅲ
 • 1D X Mark II
 • 5DS
 • 5DS R
 • 5D Mark Ⅳ
 • 5D Mark Ⅲ
 • 6D Mark II
 • 6D
 • 90D
 • 80D
 • EOS R
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS RP

بررسی سازگاری دوربین با گیمبال‌ در برند نیکون

 • D6
 • D850
 • D780
 • D750
 • D7500
 • Z5
 • Z6
 • Z6 II
 • Z7
 • Z7 II

سونی

 • α9
 • α9 II
 • α7R4
 • α7R3
 • α7M3
 • α7S3
 • α7R2
 • α7M2
 • α7S2
 • α7C
 • α6600
 • α6500
 • α6400
 • α6300
 • α6100

بلک مجیک

 • BMPCC 4K
 • BMPCC 6K

پاناسونیک

 • GH5s
 • GH5
 • G9
 • DC-BGH1
 • S1H
 • S1
 • S5

فوجی

 • X-H1
 • X-T4
 • X-T3
 • X-T2

WEEBILL-S

کانن

 • 5DS
 • 5DS R
 • 5D Mark Ⅳ
 • 5D Mark Ⅲ
 • 6D Mark Ⅱ
 • 6D
 • 90D
 • 80D
 • EOS R
 • EOS RP
 • EOS R5
 • EOS R6
 • EOS M50
 • EOS M6 Mark Ⅱ

نیکون

 • D6
 • D850
 • D780
 • D750
 • D7500
 • Z5
 • Z6
 • Z6 II
 • Z7
 • Z7 II

سونی

 • α9
 • α9 Ⅱ
 • α7M2
 • α7R2
 • α7S2
 • α7M3
 • α7R3
 • α7S3
 • α7R4
 • α7C
 • α6600
 • α6500
 • α6400
 • α6300
 • α6100

بلک مجیک

 • BMPCC 4K
 • BMPCC 6K

پاناسونیک

 • G9
 • GH5s
 • GH5
 • S1
 • S5
 • S1H
 • DC-BGH1

فوجی

 • X-H1
 • X-T2
 • X-T3
 • X-T4
 • X-T30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.