اولین جلسه ی شورای سیاست گذاری هفتمین جشنواره ی عکس نورنگار برگزار گردید


بسمه تعالی

حاضرین:

میزبان:

نورنگار

جناب آقای محمد فروغی

میهمانان:

صادق میری

افشین بختیار

داریوش محمدخانی

بهمن فاطمی

 

شرح صورتجلسه:

اولین جلسه‌ی شورای سیاست گذاری هفتمین جشنواره‌ی سراسری عکس نورنگار با حضور استادان صادق میری و افشین بختیار و داریوش محمدخانی در حضور مدیر عامل مجموعه نورنگار جناب محمد فروغی  و مدیر اجرایی بهمن فاطمی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه در فضای باز مجموعه‌ی سانا برگزار گردید.

در این جلسه‌ی 3ساعته اهم مطالب زیر بیان گردید:

ابتدا جناب آقای فروغی، مدیرعامل مجموعه‌ی نورنگار گزارشی از عملکرد اولین تا ششمین جشنواره عکس نورنگار را ارائه کردند. در ادامه گزارش آماری نظرسنجی موضوعات امسال مطرح شد.

موضوعات جشنواره ی امسال با توجه به نظرسنجی های انجام شده، بررسی و مورد نقد و چالش اساتید قرار گرفت. پس از صحبت های بسیار موضوعات هفتمین جشنواره تایید موقت شد ، و قرار بر ارائه ی مقالات در باب موضوعات اصلی و فرعی  توسط استاد داریوش محمدخانی گردید.

در ادامه، معرفی داوران جشنواره با محوریت جوان گرایی انجام شد . همچنین قرار بر این شد که موضوعات داده شده مورد بررسی ویژه قرار گیرد و نهایتا تا 10 روز آینده پس از تایید نهایی اعلام گردد.

طبق صحبت های انجام شده به زودی میزان جوایز ، تقسم بندی بخش اصلی و جنبی و موضوعات آن و نیز آیین نامه و گاه‌شمار جشنواره اعلام خواهد شد.

به سمع و نظر دوستان و علاقمندان عکاسی می رساند که اخبار هفتمین جشنواره ‌ی عکس نورنگار به زودی از رسانه های رسمی اعلام خواهد شد.

دبیرخانه‌ی هفتمین جشنواره‌ی عکس نورنگار